ვებინარი: რკინაბეტონის ელემენტების დეტალიზაცია და დოკუმენტაციის მომზადება TEKLA STRUCTURES-ში

TEKLA STRUCTURES არის ერთ-ერთი საუკეთესო ინსტრუმენტი მსოფლიოში რკინაბეტონის კონსტრუქციული ელემენტების დეტალებისა და სამუშაო ნახაზების სპეციფიკაციების მოსამზადებლად სამშენებლო უბნისთვის.

ვებინარის მსვლელობისას ჩვენ გაჩვენებთ, თუ რამდენად ეფექტურად, დეტალურად და სწრაფად შეიძლება იყოს სტრუქტურული ელემენტები აღწერილი Tekla Structures-ში. როგორ შეიძლება ნახაზების და მასალების სპეციფიკაციების ავტომატურად გენერირება – შაბლონის შექმნა და ბოლოს საბეჭდი ფაილის მომზადება სამშენებლო ობიექტისთვის.

ვებინარი განკუთვნილია

  • სტრუქტურული ინჟინრებსა და დიზაინერებისთვის
  • BIM მომხმარებლებისთვის

მომხსენებელი:

  • ირაკლი კაპანაძე – BIM Software-ის მხარდაჭერის სპეციალისტი საქართველოში

თუ გნებავთ იხილოთ უკვე განვლილი ვებინარი ან სემინარის ვიდეოჩანაწერი, გთხოვთ, გაიაროთ რეგისტრაცია: