ისტორიული ხიდის რეკონსტრუქცია ნორვეგიაში

აას-იაკობსენის მიერ 1933 წელს ნისჯას ხიდის რესტავრაცისას სუნდალში, ნორვეგიაში, მურ ოგ რომსდალი, მოითხოვდა მემკვიდრეობის კონსერვაციისა და თანამედროვე სტრუქტურული ინჟინერიის ოსტატურ შერწყმას. პროექტს, რომელსაც ხელმძღვანელობდა სტრუქტურული კონსულტანტი, ინჟინერი, ჰერმან ჰაგენ ჰორვეი, დაევალა ამ ისტორიული ღირსშესანიშნაობის აღდგენა თანამედროვე სტრუქტურული უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად.ამ პროექტისთვის  IDEA StatiCa-ს შერჩევა იყო სტრატეგიული გადაწყვეტილება, რომელიც გავლენას ახდენდა დაერთებების გამოთვლების სიზუსტეზე, სამუშაო პროცესების ეფექტურობაზე და კომპლექსურ სტრუქტურულ შეფასებებში რისკების შერბილების უნარზე.

პროექტის შესახებ

ჰერმან ჰაგენ ჰორვეი, Aas-Jakobsen-ის სტრუქტურული კონსულტანტი და ინჟინერი, ხელმძღვანელობდა ნორვეგიაში ძველი საყრდენი ხიდის შეფასების და, შესაძლოა, რეკონსტრუქციის პროექტს. 1933 წელს აშენებული ისტორიული ხიდი, საჭიროებდა დეტალურ სტრუქტურულ შეფასებას თანამედროვე საინჟინრო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად. მიუხედავად შეზღუდული ორიგინალური ნახაზებისა და ხიდის სიძველისა, ას-იაკობსენმა წამოიწყო ეს ამბიციური პროექტი ხიდის მთლიანობის აღდგენისა და განმტკიცების მიზნით.

           

საინჟინრო გამოწვევები

პროექტის მთავარი დაბრკოლება იყო ორიგინალური სამშენებლო გეგმების არარსებობა, რაც მნიშვნელოვანი დაბრკოლება იყო ხიდის ისტორიული მთლიანობის შესანარჩუნებლად. გარდა ამისა, დაძველებული დაერთებების სტრუქტურების ზუსტად მოდელირება უმნიშვნელოვანესი იყო ხიდის უსაფრთხოებისა და ხანგრძლივობის უზრუნველსაყოფად. სამუშაო დატვირთვის დაახლოებით 60% დაეთმო დაერთებების კონტროლს მათი უნიკალური ბუნებისა და ხიდის გასწვრივ სხვადასხვა კონფიგურაციის გამო, რაც საჭიროებს ვრცელ მექანიკურ შემოწმებას და მოდელირებას.

 

ამ გამოწვევების დასაძლევად IDEA StatiCa-ს მოწინავე სიმულაციური და ვიზუალიზაციის ხელსაწყოები გამოიყენეს. მისმა BIM ინტეგრაციამ STAAD.Pro-სთან ხელი შეუწყო შეუფერხებელ თანამშრომლობას და მონაცემთა გაზიარებას პროექტის გუნდებს შორის, რაც ფასდაუდებელი აღმოჩნდა ძველ დიზაინებსა და თანამედროვე საინჟინრო სტანდარტებს შორის არსებული უფსკრულის გადალახვაში.

 

გადაწყვეტილებები და შედეგები

მიუხედავად იმისა, რომ IDEA StatiCa-მ მოითხოვა დროის საწყისი ინვესტიცია დეტალური ანალიზისთვის, საბოლოო ჯამში ამან უფრო ზუსტი დასკვნების მიღებამდე მიგვიყვანა. პროექტის დეტალური ნახაზისა და მოდელირების მომზადებას რამდენიმე კვირა დასჭირდა, რაც აჩვენებს IDEA StatiCa-ს ეფექტურობას რთული ამოცანების შესრულებაში.

 

,,IDEA StatiCa-მ გუნდს საშუალება მისცა ზუსტად შეექმნა რთული ერთობლივი სტრუქტურების მოდელირება, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ხიდის უსაფრთხოებისა და ფუნქციონირებისთვის.’’

ჰერმან ჰეიგენ ჰორვეი

სტრუქტურული კონსულტანტ-ინჟინერი – ას-იაკობსენი

 

პროგრამული უზრუნველყოფის უნარი დეტალური გამოთვლებისა და რთული დაერთებების ვიზუალიზაციისთვის აუცილებელი აღმოჩნდა ზუსტი დასკვნების მისაღებად.

პროექტისთვის მოდელირებულ იქნა დაახლოებით 27 მეტ-ნაკლებად უნიკალური დაერთება, რომელთაგან ზოგიერთი ერთმანეთის ვარიაციაა.

ქვემოთ გამოსახული დაერთება არის ახალი სამაგრი გადაწყვეტა, რომელიც შემოთავაზებული იყო ხიდისთვის კლირენსის სიმაღლის ასამაღლებლად. IDEA StatiCa-მ დაასკვნა, რომ ამ დაერთებას ჰქონდა საჭირო სიმძლავრე იმისთვის რომ გაეძლო ძლიერი ქარისთვის.

შეერთება შემდეგ ფიგურაში არის ქვედა ჰორიზონტალური სხივის შეერთება, რომელიც ასევე აკავშირებს შუა ვერტიკალურ ზოლს ზედა ზოლთან. ეს იყო საკმაოდ რთული სახსარი და არც ისე ადვილი იყო იმის გაგება, თუ როგორ აშენდა სახსარი ორიგინალური ნახაზების საფუძველზე (იხ. ნახაზი ქვედა ფოტოზე).სწორედ აქ მოქმედებს IDEA StatiCa. ეს არის პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც ეხმარება ინჟინრებს რთული დაერთებების ვიზუალიზაციასა და გაანალიზებაში. მისი გამოყენებით, ინჟინრებს შეუძლიათ დარწმუნდნენ, რომ სწორად აღიქვეს დიზაინი და კონსტრუქციის დეტალები.IDEA StatiCa მოქმედებს როგორც დამხმარე სათვალე, რაც საშუალებას აძლევს ინჟინერებს ნათლად დაინახონ სახსარი და უზრუნველყონ, რომ ყველაფერი ერთმანეთში ისე ჯდებოდეს როგორც საჭიროა.

 

“ ჩვენ ძალიან გაკვირვებულები დავრჩით, როცა დავინახეთ, რომ ზოგიერთი სახსარი იყო ძალიან გაცვეთილი, რამაც დაგვანახა, რომ IDEA StatiCa  ძალიან დაგვეხმარა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის აღმოჩენაში.”

ჰერმან ჰეიგენ ჰორვეი

სტრუქტურული კონსულტანტ-ინჟინერი – ას-იაკობსენი

 

IDEA StatiCa-ს ანალიზმა გამოავლინა მოულოდნელად მაღალი უტილიზაცია ზოგიერთ სახსარში, საწყისი ვარაუდების საწინააღმდეგოდ. ამ დასკვნამ ხაზი გაუსვა ასეთ პროექტებში საფუძვლიანი ორმაგი შემოწმების მნიშვნელობას. IDEA StatiCa-ს ვიზუალური ინსტრუმენტები ფერადი დიაგრამებისა და შაბლონების საშუალებით მეტად თვალსაჩინოს ხდის იმ შეცდომებს, რომლებიც დაერთებების დროსაა დაშვებული.

     

“ IDEA StatiCa-ს სიზუსტე რთული სახსრების სტრუქტურების ანალიზში ჩვენთვის თამაშის წესების შემცვლელი აღმოჩნდა.”

ჰერმან ჰეიგენ ჰორვეი

სტრუქტურული კონსულტანტ-ინჟინერი – ას-იაკობსენი

 

გარდა ამისა, IDEA StatiCa-ს მოსახერხებელი ინტერფეისი და ყოვლისმომცველი რეპორტინგი აძლიერებს კომუნიკაციას დაინტერესებულ მხარეებთან, რაც აადვილებს დიზაინის რთული დეტალების გადმოცემას და პროექტის სირთულის და აუცილებლობის დასაბუთებას.

დასასრულს უნდა აღინიშნოს, რომ IDEA StatiCa-ს როლი იყო ფასდაუდებელი ამ პროექტში, რამაც საშუალება მისცა გუნდებს ეფექტური დიზაინის ოპტიმიზაციისთვის, ასევე  გამოიწვია მასალისა და დროის დაზოგვა. მისმა ყოვლისმომცველმა ანალიზის შესაძლებლობებმა, ვიზუალიზაციის გაუმჯობესებულ ინსტრუმენტებთან ერთად, ხელი შეუწყო ხიდის სტრუქტურის უფრო საფუძვლიან და ზუსტ აღქმას, რაც გადამწყვეტი იყო ამ ფართომასშტაბიანი რეკონსტრუქციის პროექტისთვის.