ჩვენს შესახებ

BIM Solutions Georgia არის BIM Solutions Group-ის ნაწილი – ჩვენ ვეხმარებით დიზაინერებს, კონტრაქტორებს და პროექტის მფლობელებს, დაგეგმონ და განახორციელონ სამშენებლო პროექტები უფრო ეფექტური გზებით და მუდმივად გააუმჯობესონ პროექტის ხარისხი და ორგანიზაცია ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

 

ორგანიზაციის მთავარი მიზანი არის შენობების ინფორმაციის მოდელირების (BIM) პროცესისა და ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია, განათლება და გავრცელება მთელს მსოფლიოში.

 

BIM Solutions აქტიურად არის ჩართული BIM ასპექტების ახსნასა და ინდუსტრიის გაგების ხელშეწყობაში ტექნოლოგიის გამოყენებით, რომელიც, ჩვენი აზრით, მნიშვნელოვან დამატებით ღირებულებას აძლევს პროექტის განხორციელებაში ჩართულ ყველა პირს – მომხმარებელს, დიზაინერებს, მშენებლებს, მწარმოებლებს, ხელმძღვანელებს და პროექტის სხვა მონაწილეებს.

 

წლების განმავლობაში კომპანიამ და მისმა სპეციალისტებმა შეასრულეს მრავალი განსხვავებული პროექტი და მონაწილეობა მიიღეს მრავალ აქტივობაში, რამაც ხელი შეუწყო BIM-ის ადაპტაციას რეალურ ცხოვრებაში არსებულ პროექტებში საერთაშორისო დონეზე.