Tekla Structural Designer

Tekla Structural Designer არის რევოლუციური პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს სტრუქტურულ ინჟინრებს ეფექტურად გააანალიზონ და დააპროექტონ შენობები.

პროგრამა შეიძლება გამოყენებულ იქნას რკინაბეტონის, ფოლადის, ხის კონსტრუქციების ავტომატური დიზაინისთვის, უზრუნველყოფილია ეფექტური მხარდაჭერა პროგრამის მიერ BIM გარემოში მუშაობის პროცესში.