მშენებლობის ფინანსების გამარტივება: მიაღწიეთ სიზუსტეს და წარმატებას Bexel Manager-თან ერთად

ჩვენ უკვე ბევრი რამ ვიცით BIM მოდელებისა და მისი უპირატესობების შესახებ დიზაინისა და პროექტების მართვის სამუშაოებისთვის, როგორ აუმჯობესებს იგი  დიზაინის ხარისხს, როგორ იძენს პროდუქტიულობას და ეხმარება მასზე მომუშავე ადამიანს კოორდინაციასა და კომუნიკაციაში.

მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი ნებისმიერ სამშენებლო ან პროექტის დიზაინში, ეს არის ფინანსური ნაწილი, რომელზეც ახლა ვრცლად ვისაუბრებთ.

როგორ გამოვთვალოთ, როგორც წესი, ჩვენი დიზაინის ხარჯები? ან როგორ ითვლიან ჩვენი კლიენტები თავიანთი პროექტის ბიუჯეტს? რამდენად ზუსტია ეს პროცესი და რამდენად ხშირად იცვლება ის მშენებლობის ეტაპზე?

უმეტეს შემთხვევაში, ტრადიციული მიდგომის გამოყენებისას, ხარჯების გაანგარიშება ხდება ხელით,შეფასების სპეციალისტის მიერ. ეს პროცესი შრომატევადია და სამუშაოს ხარისხი და სიზუსტე დამოკიდებულია შემფასებელი სპეციალისტის კვალიფიკაციასა და ცოდნაზე.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ რაღაც შეუმჩნეველი დაგვრჩეს ცხრილებთან ხელით მუშაობისას, რადგან ადამიანურმა ფაქტორმა შეიძლება გავლენა იქონიოს შედეგებზე. შეცდომების დაშვების რისკი უფრო დიდია,განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი პროექტებისა და მონაცემების მნიშვნელოვანი მოცულობის შემთხვევაში, რომელიც შეიძლება ადრეულ ეტაპზე სპეციალისტებმა ვერ შეამჩნიონ.

შედეგად, ბიუჯეტის გამოთვლები შეიძლება იყოს არასწორი, რაც გამოიწვევს შეცდომებს პროექტში ფინანსურ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს საკითხები ხშირად აღმოჩენილია მშენებლობის ეტაპებზე, მაგრამ მათ გადაჭრას დიდი დრო და ენერგია სჭირდება და რაც მთავარია, ეს გავლენას ახდენს პროექტის მთლიან წარმატებაზე, რაც იწვევს უმეტეს შემთხვევაში შეფერხებებსა და ბიუჯეტის გადაჭარბებას.

მაშ, რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ამის გასაუმჯობესებლად? Ნუ ღელავ! უკვე არსებობს შესაბამისი ინსტრუმენტები და მეთოდები. ნება მომეცით წარმოგიდგინოთ ერთ-ერთი მათგანი – BEXEL MANAGER, პლატფორმა 5D სამუშაო პროცესის ორგანიზებისთვის. რა შეუძლია მას? მას შეუძლია რეალურად უზრუნველყოს ყველაფერი, რაც გჭირდებათ თქვენი პროექტის წარმატებით დასასრულებლად.

დღესდღეობით, ნებისმიერი პროექტი შეიძლება დახასიათდეს როგორც 2D, 3D, 4D ან 5D. 2D პროექტი ეხება ტრადიციულ ნახაზზე და დოკუმენტზე დაფუძნებულ მიდგომას პროექტის მენეჯმენტისა და მშენებლობის მიმართ, რომელსაც აქ არ განვიხილავთ. ამის ნაცვლად, მოდით უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილოთ 3D და 5D პროექტებზე.

3D პროექტი ზოგადად მოიცავს BIM (Building Information Modeling) მოდელს ან ფაქტობრივი შენობის ციფრულ ტყუპს, რომელიც აღწერს მის ყველა გეომეტრიას და ფიზიკურ პარამეტრს. მეორეს მხრივ, 5D პროექტი არის 3D მოდელი, რომელიც გამდიდრებულია შესრულების დროით, განრიგით და ფინანსური ან ბიუჯეტის დაგეგმვის მონაცემებით.

ჩვენ შევადარებთ 4 ტიპურ სამუშაო პროცესს, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს BEXEL-ის მეშვეობით.

დონე  0

ეს დონე არის დამწყებთათვის,მათთვის ვინც უკვე მეტ-ნაკლებად იყენებს BIM მოდელს თავისი პროექტისთვის. მოდელი შეიძლება არ იყოს ძალიან დეტალური და არ გააჩნდეს სათანადო ელემენტების კლასიფიკაციის სისტემა, მაგრამ მისი შემოტანა უკვე შესაძლებელია BEXEL-ში. პროექტის ანალიზისა და დაგეგმვისთვის ტრადიციული მიდგომის გამოყენებით, მას შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს და ავტომატიზირება გაუწიოს გამოთვლებს. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ამით დრო არ დაიზოგოს, ის მკვეთრად აუმჯობესებს შეფასებების სიზუსტეს და ხარისხს ტრადიციულ სამუშაო პროცესთან შედარებით, რომელიც მოიცავს ფურცლებსა და ნახაზებს.

0 დონიდან დაწყება შესანიშნავი არჩევანია იმ კომპანიებისთვის, რომლებმაც ახლახან მიიღეს 3D BIM მოდელები და მიზნად ისახავენ პროექტის შეფასებას,ვადების გაფართოებას და ინტეგრირებას ამავე პროექტის მოდელთან.

დონე 1

კომპანიებისთვის, რომლებსაც აქვთ 3D BIM მოდელებთან მუშაობის საკმარისი გამოცდილება და უკვე ჩართული აქვთ ელემენტების ზუსტი კლასიფიკაციის სისტემა ისეთი ორგანიზაციებისგან, როგორიცაა CSI (ჩრდილოეთ ამერიკის სამშენებლო სპეციფიკაციის ინსტიტუტი) ან UNICLASS (დიდი ბრიტანეთი, სამშენებლო კლასიფიკაციის ერთიანი სისტემა), ხარჯები ხელით ემატება ერთეულებს, ხოლო დანარჩენი ავტომატიზირებულია. ამ სცენარში, BEXEL მნიშვნელოვნად ზრდის შეფასების დროს, ამცირებს მას 5-10-ჯერ, ვიდრე დონე 0.

დონე 2

კომპანიებს, რომლებმაც მიიღეს საკმარისი გამოცდილება 1-ელ დონესთან მუშაობისას, შეუძლიათ გადავიდნენ BEXEL-ის მე-2 დონეზე, სადაც BEXEL ნამდვილად უკონკურენტოა. დეტალური BIM მოდელით და ყოვლისმომცველი ელემენტების კლასიფიკაციის სისტემით, შესაძლებელი ხდება მონაცემთა ბაზების იმპორტი და მართვა, რომლებიც შეიცავს რესურსებს, როგორიცაა მატერიალური და შრომითი ხარჯები. მისი კორექტირება შესაძლებელია ადგილობრივი შეფასების ნორმებისა და სტანდარტების მიხედვით, ასევე ბაზრის კვლევის ოფიციალური კატალოგების იმპორტი შესაძლებელია BEXEL-ში,რომელიც შიძლება გამოყენებულ იქნას პროექტების შეფასების მონაცემთა ბაზად.პროექტის შეფასება და მთელი სამუშაო პროცესი ამ შემთხვევაში მიმდინარეობს BEXEL-ის მიერ ISO 12006 სტანდარტის შესაბამისად.

ამ ეტაპზე, ხარჯების შეფასების ავტომატიზაცია იძლევა ხარისხისა და დროის დაზოგვის საშუალებას, რაც ტრადიციულ 2D მეთოდებს მოძველებულს ხდის. სწორედ აქ ხდება სწორი და სრული 3D BIM ინტეგრაცია, რაც გზას უხსნის 5D-მდე განახლებას.

დონე 3

ამ მოწინავე მე-2 დონეზე სამუშაო პროცესი კიდევ უფრო ავტომატიზირებული ხდება. უკვე შექმნილია ცოდნის ბაზები და გამოყენებული სხვადასხვა სამშენებლო მეთოდოლოგიით, რათა მოხდეს პროექტების ოპტიმიზაცია და ანალიზი სამშენებლო ხარჯებისა და დროის ურთიერთობა სხვადასხვა ასპექტიდან.

მოკლედ, BEXEL არის უნიკალური აპლიკაცია, რომელსაც უკვე უნდა იყენებდნენ ნებისმიერი ფართომასშტაბიანი პროექტის დიზაინის ან პროექტის მართვის კომპანიები. BIM SOLUTIONS GEROGIA-ს ჯგუფს გამოცდილ სპეციალისტებთან ერთად, შეუძლია უზრუნველყოს კონსულტაცია და ჩაუტაროს ტრენინგები იმ კომპანიებს, რომლებსაც სურთ დაიწყონ ან გააუმჯობესონ მუშაობა BEXEL-ში.

BEXEL-თან მუშაობის ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ, კომპანიებს შეეძლებათ შესთავაზონ კლიენტებს სრულიად განსხვავებული დონის მომსახურება ხარჯების შეფასების, პროექტის ბიუჯეტირებისა და პროექტების დაგეგმვის თვალსაზრისით.

ამიტომ, არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა, გააუმჯობესოთ თქვენი უნარები და თქვენი სამუშაო. თუ BEXEL-ის გამოყენებას დღესვე დაიწყებთ ,ხვალ ლიდერი გახდებით!